Publikacija sa primjerima projekata iz sektora javnog zdravstva

Search form

Publikacija sa primjerima projekata iz sektora javnog zdravstva

U listopadu 2007. godine, Europska komisija pokrenula je drugu generaciju EU programa namijenjenog financiranju javnog zdravlja sa fokusom na četiri područja: zajedničke vrijednosti, zdravlje i bogatstvo, zdravlje u svim politikama i globalno zdravlje. Općenito, ciljevi su programa usmjereni na poboljšanje zdravstvene sigurnosti građana, promicanje zdravlja i zdravog života te generiranje i širenje informacija o zdravlju. U brošuri koju Vam donosimo, navode se primjeri projekata financiranih u sklopu ovog programa u razdoblju od 2008. do 2013. godine. Projekti se uglavnom vežu za prehranu i tjelesnu aktivnost, a formirani su u šest ključnih područja: bolje informiranje potrošača, stavljanje na raspolaganje zdravih mogućnosti, poticanje fizičkih aktivnosti, definiranje prioritetnih skupina, razvoj baze za potporu donošenju politika i razvoj sustava nadzora. Više o provedenim projektima saznajte u brošuri.


Slika: Google Images