Rad programa Mladi na djelu u 2012. godini

Search form

Rad programa Mladi na djelu u 2012. godini

Program Mladi na djelu je program Europske unije namijenjen mladim ljudima. Ciljevi programa su potaknuti osjećaj aktivnog europskog građanstva i tolerancije među svim mladim Europljanima, te ih uključiti u oblikovanje budućnosti Unije poticanjem njihovog sudjelovanja u demokratskom životu. Također, program promiče i mobilnost, neformalno učenje i interkulturalni dijalog među europskom mladeži, te potiče uključenost svih mladih ljudi, osobito onih s manje mogućnosti. Aktivnosti programa su usmjerene na razmjene mladih, transnacionalne volonterske službe kao i obuku i umrežavanje svih koji rade s mladima. 
Od 2014. godine, za ovo područje namijenjen je program Erasmus+ koji će objediniti sve trenutne EU programe za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, uključujući Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mladi na djelu i pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i programi za suradnju industrijaliziranih zemalja). Novi program ima za cilj jačanja sposobnosti i mogućnosti zapošljavanja, moderniziranje ustrojstva obrazovanja te trening i rad s mladima. Za sedmogodišnje razdoblje, njegov je proračun 14,7 milijardi eura. Slika: Google Images