Ukidanje ex ante kontrola javnih nabava

Search form

Ukidanje ex ante kontrola javnih nabava

Johannes Hahn, povjerenik Europske komisije za regionalnu politiku, za vrijeme posjeta Hrvatskoj objavio je vijest o ukidanju ex ante kontrola javnih nabava. To znači da se ukida sustav kontrole za projekte financirane od strane Europske unije u kojem je odobrenje Europske komisije nužno prije početka projekta. Ukidanje ex ante kontrola odnosi se na IPA komponentu I (Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija), IPA komponentu II (Prekogranična suradnja) i IPA komponentu III (Regionalni razvoj). Za IPA komponentu IV (Razvoj ljudskih potencijala) odobrenje se još očekuje. Time je iskazano povjerenje u hrvatski sustav upravljanja i kontrola i sposobnost samostalnog provođenja postupaka nabave i ugovaranja u skladu s pravilima EU. Hrvatske institucije stekle su odgovornost za natječajne procedure i ugovaranja. Ukidanjem ex ante kontrola javnih nabava i davanjem odobrenja hrvatskim institucijama za provođenje natječajne procedure i ugovaranja ispunjen je preduvjet u pogledu IPA komponente I za korištenje sredstava iz Prijelaznog instrumenta (Transition Facility) te u pogledu IPA komponente III u kontekstu kohezijskih i strukturnih fondova koji nas očekuju u drugoj polovici 2013. godine.
Izvor: http://www.mrrfeu.hr/
Slika: google images