Uloga hrvatskih gradova u programu URBACT

Search form

Uloga hrvatskih gradova u programu URBACT

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, gradovima se otvorila mogućnost sudjelovanja u projektima transnacionalnog umrežavanja za koje su sredstva osigurana programom URBACT. U ovom programu sudjeluje 10 hrvatskih gradova, odnosno 7,81% od ukupnih urbanih sredina Republike Hrvatske. U okviru transnacionalnih mreža, aktivni su Solin, Šibenik i Varaždin, dok u ostalim oblicima mreža sudjeluju gradovi Petrinja, Osijek, Split, Koprivnica, Dubrovnik, Zadar i Zagreb. 
Grad Zagreb uključen je u mrežu CSCD i njezine su aktivnosti vezane za uvođenje tehnologije pametnih gradova u mjesnim samoupravama kako bi se osiguralo povećanje konkurentnosti istih. Grad Solin uključen je u mrežu Sub>Urban koja se temelji na istraživanju i planiranju urbanog razvoja kroz prenamjenu gradskih područja putem novih praksi planiranja, instrumenata i partnerstava. Šibenik sudjeluje u mreži pod nazivom RetaiLink putem koje se provode aktivnosti urbanog razvoja s naglaskom na inovativno oživljavanje maloprodajnog sektora u starim gradskim jezgrama. U okviru mreže Military assets as public spaces – MAPS sudjeluje Varaždin, a njezine su aktivnosti vezne za obnovu i održivo upravljanje bivšim vojnim područjima koje su smještene u urbanom okruženju. Osijek sudjeluje u mreži Urban Green Labs koja je zadužena za praćenje samostalnih gospodarstava koja su usmjerena na zajednicu kroz promjenu infrastrukture i usluga. 
Sljedeći korak u sudjelovanju u mrežama je izrada studija početnog stanja koje će biti osnova za buduće planiranje i izradu lokalnog akcijskog plana, kao finalnog proizvoda svih URBACT mreža za planiranje aktivnosti. 

Slika: Google Images