Upravljanje migracijama: nova strategija EU-a za dobrovoljni povratak i reintegraciju

Search form

Upravljanje migracijama: nova strategija EU-a za dobrovoljni povratak i reintegraciju

Komisija donosi prvu strategiju EU-a za dobrovoljni povratak i reintegraciju. Njome se dobrovoljan povratak i reintegracija promiču kao sastavni dio zajedničkog EU-ova sustava vraćanja, ključnog cilja iz Novog pakta o migracijama i azilu. Usto, utvrđuju se praktične mjere za jačanje pravnog i operativnog okvira za dobrovoljan povratak iz Europe i zemalja tranzita, povećava kvaliteta programa vraćanja i reintegracije, uspostavljaju bolje veze s razvojnim inicijativama i učvršćuje suradnja s partnerskim zemljama.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images