Uskoro prvi natječaji iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Search form

Uskoro prvi natječaji iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

U okviru Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013. u tijeku su pripreme za natječaj Mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“ koji je Republika Hrvatska izradila, kako bi mogla iskoristiti sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Potpora u okviru te mjere podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama, namijenjenih prehrani ljudi radi povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti i održivosti akvakulture. Sredstva javne potpore za provedbu Mjere osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela (3,76 milijuna eura), a Republika Hrvatska s 25 posto udjela (1,25 milijuna eura). 
Prihvatljiva su ulaganja koja se provode na postojećim uzgajalištima/mrjestilištima i koja podupiru poboljšanje radnih uvjeta, higijenu, zdravlje ljudi ili životinja te kakvoću proizvoda, smanjivanje negativnih utjecaja ili povećanje pozitivnih učinaka na okoliš te pridonose najmanje jednom od sljedećih ciljeva: 

 • diversifikaciji na nove vrste i proizvodnju vrsti s dobrim tržišnim izgledima
 • provedbi metoda uzgoja koje bitno smanjuju negativni utjecaj ili povećavaju pozitivan utjecaj na okoliš u usporedbi s uobičajenom praksom u sektoru akvakulture
 • potpori tradicionalnim aktivnostima u akvakulturi koje su važne za očuvanje i razvoj gospodarske i društvene strukture i okoliša
 • potpori za kupovanje opreme namijenjene za zaštitu mrjestilišta i/ili uzgajališta od predatora
 • poboljšanju radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi. 
Predmet su potpore ulaganja u mrjestilišta i/ili uzgajališta te ulaganja povezana sa zahvatima u dijelu skladišnih prostora, objekata za maloprodaju, vodnih građevina i otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša te ulaganja u specijalizirana vozila, servisna plovila, teglenice, plutajuće objekte, pontone i radne strojeve, a sve povezano s djelatnošću akvakulture. 

Prihvatljiva su ulaganja u:

 • izgradnju i/ili rekonstrukciju mrjestilišta i/ili uzgajališta
 • opremanje mrjestilišta i/ili uzgajališta
 • izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora
 • izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju
 • izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje vodnih građevina
 • izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša
 • kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila i/ili servisnih plovila i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona i/ili kupnju radnih strojeva nužnih za rad i održavanje uzgajališta
 • kupnju opreme za unapređenje uvjeta rada mrjestilišta i/ili uzgajališta
 • u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i/ili uzgajalištima isključivo u svrhu akvakulture
 • u kupnju i/ili izgradnju i/ili postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih predatora
 • u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta
 • nabavu instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša
 • izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima i/ili uzgajalištima za vlastite potrebe
Prihvatljivi su oni troškovi koji su nastali od dana podnošenja Zahtjeva za potporu. Maksimalan iznos sufinanciranja iznosi 60 posto sveukupnih prihvatljivih troškova, a najviši iznos potpore po korisniku iznosi milijun eura.

Slika: Google Images