Usmjerenost na provedbu ključna je u sljedećoj generaciji programa regionalne politike

Search form

Usmjerenost na provedbu ključna je u sljedećoj generaciji programa regionalne politike

Komisija je danas objavila radni dokument u kojem se opisuje pristup provedbi, praćenju i evaluaciji programa koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskog fonda (KF) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) za razdoblje 2021. – 2027.

Dokument je prvenstveno namijenjen nacionalnim i regionalnim programskim tijelima. Dokument prikazuje kako novi pravilnik omogućuje sustavan pristup za provedbu i utvrđuje kontekst u kojem će se upotrebljavati zajednički pokazatelji ostvarenja i rezultata u uredbama o fondovima. Opisi zajedničkih pokazatelja ostvarenja i rezultata priloženi su radnom dokumentu s ciljem usmjeravanja programa u upotrebi, prikupljanju i izvješćivanju pouzdanih podataka o praćenju provedbe. Ciljne vrijednosti pokazatelja objavit će se na Cohesion Open Data Platform tijekom 2022., nakon usvajanja prvog vala programa.

Slika: Google Images