Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluku o dodjeli novčanih sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

Search form

Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluku o dodjeli novčanih sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

Agencija za elektroničke medije sedmu godinu za redom provodi projekt poticanja i sufinanciranja pripreme i izrade edukacijskih materijala na raznovrsnim platformama, projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja ili istraživanja čija bi tema bila medijska pismenost, razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njome povezana područja i projekti. 
Svrha sufinanciranja je jačanje i razvoj medijske pismenosti građana, razvoj edukacijskih materijala i programa te osvješćivanje javnosti o važnosti medijske pismenosti. 

Više informacija dostupno je ovdje

Slika: Google Images
Izvor: www.aem.hr