Webinar- Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Search form

Webinar- Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava na temu „Nepravilnosti i najčešći problemi u provedbi projekata” u okviru Poziva: 

  • „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema“¸
  • „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine”, 
  • „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula”¸ 
  • „Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka”; 
  • „Sustav poduzetničkih zona Urbane aglomeracije Rijeka”; 
  • „Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu - O-ZIP”; 
  • „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”; 
  • „Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara” ; 
  • „Tehnička pomoć OP KiK 2014-2020 za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu”; 
  • „ITU - Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva”
održat će se 13. travnja 2021. godine. Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images
Izvor: safu.hr