Zastupnici vrše pritisak na Komisiju da brani sredstva EU-a

Search form

Zastupnici vrše pritisak na Komisiju da brani sredstva EU-a

Zastupnici žele da Europska komisija dokaže da može braniti proračun EU-a od država članica koje krše načelo vladavine prava. U rezoluciji usvojenoj 10. lipnja 2021. zastupnici zahtijevaju od Komisije da se brzo pozabavi teškim kršenjima načela vladavine prava u nekim državama članicama koje dovode u opasnost poštenu, zakonitu i nepristranu raspodjelu sredstava EU-a.

Rekli su da je zakon koji uvjetuje isplatu sredstava EU-a poštivanjem vladavine prava od strane država članica na snazi od 1. siječnja 2021., ali Komisija do sada nije predložila nikakve mjere sukladne tim pravilima i tek treba dovršiti smjernice o njihovoj provedbi. Parlament će započeti pripremu za sudski postupak protiv Komisije zbog nedjelovanja po zakonu. Komisija ima dva tjedna za ispunjenje svoje obaveze, rekli su zastupnici.

Slika: Google Images