Završen nacrt strateškog dokumenta kao preduvjet za sufinanciranje projekata iz područja prometa sredstvima iz EU fondova

Search form

Završen nacrt strateškog dokumenta kao preduvjet za sufinanciranje projekata iz područja prometa sredstvima iz EU fondova

U ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture ovog je tjedna obilježen završetak projekta izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, koji je započeo 23. srpnja 2013. godine, a koja će nakon procesa javnih konzultacija u rujnu biti upućena Vladi Republike Hrvatske na usvajanje. Nacrt buduće Strategije izrađen je na osnovi prethodno izrađenih sektorskih prometnih razvojnih strategija i zasniva se na definiciji postojećih prometnih uvjeta i određivanju budućih ciljeva koji će omogućiti učinkovit, integriran i održiv razvoj svih prometnih sektora u Republici Hrvatskoj, cestovnog, željezničkog, morskog prometa i morskih luka, unutarnjih vodnih putova, zračno te gradsko-prigradskog prometa. 
Izrada strateškog planskog dokumenta za sve prometne sektore s pripadajućom strateškom procjenom utjecaja na okoliš, bio je jedan od preduvjeta Europske komisije za sufinanciranje iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020. Ovaj je dokument otvorio mogućnost korištenja sredstava EU u sektoru prometa u programskom razdoblju 2014.-2020., a koje bez tog dokumenta ne bi bilo moguće. Riječ je o milijardu i 300 milijuna eura, od čega 400 milijuna možemo dobiti iz Europskog fonda za regionalni razvoj i nešto više od 900 milijuna iz Kohezijskog fonda. Osim ovih miljardu i 300 milijuna eura, Republika Hrvatska na raspolaganju ima još jedna instrument EU, a to je Instrument za povezivanje Europe, odnosno Connecting Europe Facility – CEF Instrument. Iz njega će Republika Hrvastka, samo za sektor prometa na raspolaganju u iduće 3 godine imati 456 milijuna eura.
Usvajanjem Strategije Hrvatskoj se omogućava još ove godine povlačenje novca iz EU fondova iz razdoblja 2007.-2013., dok se sufinanciranje većine drugih spremnih projekata očekuje u razdoblju 2014.-2020.,a među njima su primjerice projekti mostovi Čiovo, Svilaj i Nova Gradiška te obilaznica oko Splita i Vodica. Samu izradu nacrta Strategije prometnog razvoja Republike, čija vrijednost iznosi 331.900,00 eura i sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Promet 2007.-2013.


Slika: Google Images