Završna konferencija u okviru projekta "Mreža za ulazak u život odraslih"

Search form

Završna konferencija u okviru projekta "Mreža za ulazak u život odraslih"

"Mreža za ulazak u život odraslih" je europski projekt u okviru kojeg je 16 partnerskih organizacija provelo aktivnosti pružanja podrške mladima u nepovoljnom položaju u Austriji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji od 1. listopada 2011. do 31. ožujka 2013. godine. Ukupna vrijednost ovog europskog projekta je 321.500,00 €, dok za Republiku Hrvatsku to iznosi 58.000,00 €. Projekt je usmjeren na pružanje podrške mladima koji izlaze iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili iz domova za djecu s poremećajima u ponašanju, u svrhu olakšavanja procesa osamostaljivanja i povećanja socijalne uključenosti kroz jačanje njihovih kapaciteta za upravljanje vlastitim životom i aktivaciju te zadovoljavanje individualnih potreba za podrškom primjenom metode mentorirane vršnjačke pomoći. Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati projektnih aktivnosti koje su bile usmjerene mladima koji izlaze iz domova socijalne skrbi nakon završetka školovanja, preporuke za unapređenje politike za djecu i mlade na razini Europske unije, kao i preporuke na nacionalnoj razini za održivost aktivnosti usmjerenih osnaživanju djece i mladih.
Izvor: http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/odrzana_zavrsna_konferencija_u_okviru...
Slika: google images