Završno izvješće projekta "Zdravlje i zaštita na radu"

Search form

Završno izvješće projekta "Zdravlje i zaštita na radu"

Cilj projekta je povezivanje i razmjena podataka vezanih za ozljede na radu između institucija uključenih u projekt i prema EU (Eurostat) s mogućnošću izrade unaprijed definiranih izvještaja ili prema zadanim potrebama. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva, a svaka institucija u okviru ovog projekta namjenski je dobila određenu količinu informatičke opreme. Konačni cilj projekta je jednostavniji i brži pristup informacijama, rješavanje papirologije te i integracija podataka, dok je opći cilj ovog projekta razvijanje učinkovitog sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj sukladno europskim standardima kroz jačanje administrativnih kapaciteta svih relevantnih institucija koje sudjeluju u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Projekt je u trenutno u fazi 'proof-of-concept', što znači da je osigurana potrebna oprema, a sve su institucije spremne za razmjenu podataka, te je projekt financijski održiv, a u Zagrebu će od 15. - 19. travnja 2013. godine biti 'review mission'. Dio vrijednosti Ugovora o nabavci opreme sufinanciran je sredstvima korisničkih institucija, dok je twinning proces u potpunosti financiran sredstvima EU. HZZO je u okviru projekta dobio informatičku opremu u vrijednosti od 56.874,00 €, s vlastitim sudjelovanjem od 30 % ili 17.062,00 €.
Izvor: http://www.hzzo.hr/
Slika: google images